Krást se bude pořád

Dokud bude existovat majetková nerovnost, bude existovat i lidská závist, která je častou příčinou krádeží. I když možná správněji je neoznačovat to jako závist. Příčinou krádeží je spíše touha po něčem, co si nemůžeme ze svých legálně nabytých prostředků dovolit. Pak se někteří, mravně nepevní jedinci uchylují ke krádeži. Jiní se uchylují ke krádeži z opravdové nouze. Ti však kradou spíš základní prostředky k obživě, aby vůbec přežili.

Jiný druh pobertů

Výše zmínění zcizovatelé se zpravidla až tak často nesetkávají s překážkou, jako jsou garážová vrata. Jejich okruh působnosti je jiný. Auta totiž kradou hlavně fetišisté. Jsou to blázni do motorových vozidel, kteří svoji vášeň pouštějí až za hranice zákona. Navíc jsou to často lidé, kteří jsou založeni altruisticky – snaží se stále pomáhat bližním. Proto kradou auta a rozprodávají je na náhradní díly potřebným lidem.