Neupište se k smrti

Díky výrobě razítek se neupíšete k smrti. Jste možná úspěšný spisovatel, novinář, vědec publikující často odborné články v různých odborných časopisech nebo sbornících. Grafické studia Vás mučí, protože vyžadují schválení k tisku takzvaný imprimatur a Váš podpis nikoli jen na titulní stránce, ale na každé stránce. Pokud tak neučiníte, nikdo nezačne pracovat na Vaší knize, na které jste pracoval dva roky a pak několik měsíců piloval do knižní podoby s reprodukčním grafikem ve studiu.

Imprimatur

Pokud budou informace schvaluji k tisku formou razítka a Vy pod něj uděláte pouze svou parafu, bude tato zbytečná práce daleko rychlejší a Vás nebude tolik bolet ruka. Můžete se pak zaměřit na podstatně smysluplnější a příjemnější práci.