Předci a my

Naši předkové žili stejně, jako primitivní etnika Amazonie, http://www.neosaman.cz/stitky/amazonie/ Dalekého severu, pralesů jihovýchodní Asie, ostrovů Tichomoří i australských vyprahlých pustin. A provozovali, stejně jako tato etnika nejrůznější magické obřady, slavnosti, rituály. Oblékali se do speciálních oděvů, zdobili se, používali speciální předměty.

Civilizovaní primitivové

Proměna těchto představ a rituálů je s postupující „civilizací“ tu větší, tu menší. Ve vyspělé západní společnosti zůstaly už jen zbytky lidového folklóru jako zbytky dřívějších tradic. Ale to magické a tajemné v nás přetrvává, aniž bychom si to uvědomovali, v dalších podobách. Používáme převleků, tradičních obleků, kostýmů, karnevalových masek a speciálních předmětů v kontextech zdánlivě oproštěných jakékoliv tradice a historického kontextu. Marně. Primitivové v nás jsou stále skryti, aniž si to uvědomujeme.